Všeobecné obchodní podmínky služeb GoHost

Všeobecné obchodní podmínky vztahující se k poskytování služeb hostingu a registrace doménových jmen prostřednictvím hostingové služby GoHost platné od 2. 5. 2016.

Objednáním a využíváním služby hostingu či registrace doménového jména Poskytovatel a Objednavatel potvrzují, že jsou s těmito Obchodními podmínkami seznámeni, souhlasí s nimi a budou se jimi řídit.

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. DAN KARAFIÁT

se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, 11000, CZ
IČO: 73788546
E-mail: info@gohost.cz
(dále jen „Poskytovatel“)

1.2. OBJEDNAVATEL

Objednavatelem se rozumí subjekt, který provedl objednávku služby prostřednictvím webového formuláře, emailu nebo telefonu.
(dále jen „Objednavatel“)

2. PŘEDMĚT A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

2.1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem při poskytování hostingové služby GoHost. Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Smluvními stranami okamžikem schválení řádně učiněné objednávky Objednavatele Poskytovatelem a řídí se ustanovením obchodního zákoníku a navazujících předpisů.

3. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELE

3.1. Objednavateli je zakázáno nabízet nebo šířit obsah, který je v rozporu s právním řádem ČR a platnými mezinárodními úmluvami.

3.2. Objednavateli je zakázáno nabízet nebo šířit nezákonný pornografický materiál.

3.3. Objednavatel nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené svojí činností na serveru.

3.4. Objednavatel souhlasí s elektronickou fakturací dle platných zákonů ČR.

4. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

4.1. Poskytovatel se zavazuje k maximální dostupnosti serveru a odstranění případných závad v co nejkratším možném čase.

4.2. Poskytovatel se zavazuje k vrácení peněz za hostingovou službu během prvních 30 dní od objednání a to bez udání důvodu.

4.3. Poskytovatel se zavazuje informovat Objednavatele o závažných výpadcích serveru.

4.4. Poskytovatel se zavazuje zacházet s veškerými uchovávanými osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

4.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek a rozsahu poskytovaných služeb kdykoli v průběhu jejich provozu.