Webové aplikace

Služba

Aplikace

Adresa

Administrace ISPConfig admin.gohost.cz
Webmail RoundCube mail.gohost.cz
MySQL phpMyAdmin mysql.gohost.cz
PostgreSQL phpPgAdmin pgsql.gohost.cz
Statistiky Piwik piwik.gohost.cz

Důležité adresy

Služba

Port

Adresa

FTP 21 gohost.cz
POP3 110 mail.gohost.cz
POP3S 995 mail.gohost.cz
IMAP 143 mail.gohost.cz
IMAPS 993 mail.gohost.cz
SMTP 25 (autentizace) mail.gohost.cz
SMTPS 465 + 587 (autentizace) mail.gohost.cz